Tinhte vn Nhấn Enter từ bàn phím cứng để gửi tin trong FB Messenger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.