Đánh giá chi tiết Galaxy A32 con chip là điểm trừ lớn nhất !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *