Cách phát wifi trên win 7Lệnh tạo wifi với tên wifi-win8, password 12345678 : netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wifi-win8 key=12345678
Lệnh khởi động: netsh wlan start hostednetwork
Lệnh kiểm tra thông số mạng vừa tạo : netsh wlan show hostednetwork
Lệnh xóa wifi đã tạo: netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=wifi-win8 key=12345678

phat wifi tren win 7 win 8, virtual router manager v.10

Tag: chia se wifi tren win 7, phat wifi tren win7

Xem thêm: https://congnghe123.info/category/chia-se

Nguồn: https://congnghe123.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *