CÁCH HỦY LỜI MỜI KẾT BẠN ĐÃ GỬI

Rate this postKhi mình đã gửi nhiều lời mời kết bạn mà không được chấp nhận thì Facebook giới hạn chế và xóa tài khoản của mình và không thể nào gửi yêu cầu kết bạn nữa và cách tốt nhất đó chính là hồi đi những lời mời kết bạn đã gửi mà chưa được chấp nhận

Tag: cách xóa lời mời kết bạn đã gửi trên facebook, Cách hủy lời mời kết bạn

Xem thêm: https://congnghe123.info/category/review

Nguồn: https://congnghe123.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.